Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.
Novinka

BISON FAST FIX PLASTIC 10 g

Extrémě rychlé a silné dvousložkové lepidlo nové generace. Vynikající na plasty*.


Kat. číslo: 35801 | Značka: Bison DIY
442 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

BISON FAST FIX2 PLASTIC
DVOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO PRO EXTRÉMNÍ OPRAVY

Tekutý plast na lepení plastů.
Extrémně rychlé díky kyanoakrylátové technologii.
Extrémně silné a robustní jako dvousložková lepidla.
Extra vyplňující – lepí i povrchy, které těsně nepřiléhají.
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
Směšovací nástavec zajistí správné namíchání obou složek a vysokou přesnost aplikace.
Lze přetírat, brousit i vrtat.


POPIS VÝROBKU:
Bison Fast Fix2 Plastic je rychlé a silné dvousložkové lepidlo na bázi kyano technologie se schopnosti vyplňovaní mezer. Je vhodný pro mnoho druhů oprav v domě i venku, a to i mezi nepřiléhajícími povrchy. Gelová konzistence umožňuje použití v jakékoli poloze.

ROZSAH POUŽITÍ:
Připevňuje a opravuje během několika sekund (přibližně 30 sekund v závislosti na materiálech, vlhkosti a teplotě) mnoho druhů plastů* jako je PVC, polystyren, polykarbonát, ABS a PMMA, a to jak navzájem k sobě, tak v kombinaci s mnoha dalšími materiály, jako dřevo, keramika, kámen, guma a sklo.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
Konzistence: gel
Barva: transparentní
Schopnost vyplňovat: do 5 mm
Odolný vůči teplotám: -40°C/+80°C (krátkodobě až +120°C)
Přesná a čistá aplikace
Nárazuodolný
Voděodolný
Přetíratelný a brousitelný
Bez rozpouštědel


* Není vhodné na PE, PP a PTFE.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
EUH208 - Obsahuje ... . Může způsobit alergickou reakci.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 - Zamezte vdechování par.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-2-kyanakrylát

Soubory ke stažení:

Související produkty

BISON FAST FIX POWER 10 gBISON FAST FIX POWER 10 gExtrémě rychlé a silné dvousložkové lepidlo nové generace. Univerzální použití*.442 Kčskladem
BISON FAST FIX METAL 10 gBISON FAST FIX METAL 10 gExtrémě rychlé a silné dvousložkové lepidlo nové generace. Vynikající na kovy.442 Kčskladem
BISON FAST FIX FLEX 10 gBISON FAST FIX FLEX 10 gExtrémě rychlé a silné dvousložkové lepidlo nové generace. Po vytvrzení pružné.442 Kčnení sklademPOWER ADHEZIVE 65 mlPOWER ADHEZIVE 65 mlDvousložkové polyuretanové lepidlo pro extrémně pevné spoje. Vynikající na plasty, kovy a další materiály.315 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru