Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

BISON PU FLEX ČERNÝ 300 ml

Jednosložkový pružný polyuretanový tmel pro vnitřní i venkovní použití. Odolává UV záření, vodě i mořské, teplotám, ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím a krátkodobě i ropným produktům. Po vytvrzení je přetíratelný.


Kat. číslo: 32194 | Značka: Bison Sealants
179 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

PU FLEX: Jednosložkový pružný polyuretanový tmel pro vnitřní i venkovní použití.Odolává UV záření, vodě i mořské, teplotám, ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím a krátkodobě i ropným produktům. Po vytvrzení je přetíratelný.

POUŽITÍ:

PU FLEX je určen pro tmelení a lepení v kovoprůmyslu a stavebnictví mezi porézními a neporézními materiály s požadavkem na následnou přetíratelnost. Střední modul zaručuje udržení pohybu spár. Tmel má výbornou adhezi k porézním podkladům bez použití primeru. Je ideální pro dilatační spáry budov a betonových podlah, pro pružné lepení v kovoprůmyslu – kontejnery, autonástavby, klempířské práce apod.

APLIKACE:

Podkladové plochy musí být suché, odmaštěné a odprášené. Ze dna hliníkové kartuše odstraňte krycí víčko a sušidlo, proražte otvor ve špičce kartuše, našroubujte aplikační špičku, vložte do výtlačné pistole a naneste do požadovaného prostoru. Nanesený tmel uhlaďte do 30 min. stěrkou. Nevytvrzený tmel odstraňte pomocí rozpouštědla, vytvrzený  mechanicky. Tmel vytvrzuje 4 mm/24 hodin.

Používejte v rozsahu od +5°C do +40°C.  Vytvrzený tmel odolává teplotám  od -40°C do +80°C.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování par.
P264 - Po manipulaci si důkladně omyjte ruce a zasáhnuté části těla.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: xylen; ethylbenzen; oxid vápenatý; 3-glycidoxypropyltrimethoxysilan

Soubory ke stažení:

Související produkty

BISON SILICONE MULTI TOOLBISON SILICONE MULTI TOOLUniverzální nůž, škrabka a stěrka v jednom. Pro práci s lepidly a tmely.113 Kčskladem
BISON METAL GUNBISON METAL GUNKovová vytlačovací pistole na kartuše.81 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru