Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

BISON SPRAY CONTACT 400 ml

Čistící a údržbový sprej elektrických kontaktů


Kat. číslo: 19847 | Značka: Bison DIY
235 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

Čistí elektrické součástky: zásuvky, potenciometry, kluzné kontakty a tištěné spoje

VÝHODY:
• Schopnost rozpouštět nečistoty a oxidy
• Nepoškozuje kovy ani syntetické materiály
• Odpuzuje vlhkost
• nekorozivní
• 360° použití  - může být použit ve všech pozicích

UPOZORNĚNÍ:
Před použitím vypněte elektrické zařízení!BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222 - Extrémně hořlavý plyn.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování par.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické; Základový olej - nespecifikovaný benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej - nespecifikovaný

Soubory ke stažení:

Související produkty

BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 mlBISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 mlUniverzální čistící a odmašťovací sprej na kovy235 Kčskladem
BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 mlBISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 mlVýrobek pro víceúčelové mazání, údržbu, čištění a uvolňování235 Kčskladem
BISON SPRAY SILICONE 400 mlBISON SPRAY SILICONE 400 mlUniverzální, prachu a vlhkosti odolný, nepřilnavý mazací prostředek na bázi silikonového oleje235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlBISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlŠpičkový, víceúčelový, antistatický lubrikant pro dlouhodobé heavy-duty použití235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY PENETRANT 400 mlBISON SPRAY PENETRANT 400 mlPenetrační olej ve spreji na bázi MoS2235 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2023

Nahoru