Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 ml

Výrobek pro víceúčelové mazání, údržbu, čištění a uvolňování


Kat. číslo: 19105 | Značka: Bison DIY
235 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

1001 využití ve Vaší práci, domácnosti i garáži.
– Odstraňuje prach a mastnotu (řetězy, ozubená kola, ložiska)
– Zabraňuje pískání a vrzání (zámky, závěsy, kola) – Uvolňuje zarezlá spojení (šrouby, matky)
– Uvolňuje mechanismy (kabely, zámky, kolejnice) – Chrání před vlhkostí

VÝHODY:
• Univerzální
• Neobsahuje silikon
• Transparentní
• Rovnoměrný nástřik
• Široké rozpětí tepelné odolnosti -50 °C až +200 °C
• 360° použití  - může být použit ve všech pozicíchBEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování par.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H222-H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Obsah nebezpečných látek: benzinová frakce (ropná); hydrogenovaná těžká;Nízkovroucí hydrogenovaný benzín mazací oleje (ropné);C15-30; hydrogenovaný neutrální olej;Základový olej - nespecifikovaný

Soubory ke stažení:

Související produkty

BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 mlBISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 mlUniverzální čistící a odmašťovací sprej na kovy235 Kčskladem
BISON SPRAY SILICONE 400 mlBISON SPRAY SILICONE 400 mlUniverzální, prachu a vlhkosti odolný, nepřilnavý mazací prostředek na bázi silikonového oleje235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlBISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlŠpičkový, víceúčelový, antistatický lubrikant pro dlouhodobé heavy-duty použití235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY CONTACT 400 mlBISON SPRAY CONTACT 400 mlČistící a údržbový sprej elektrických kontaktů235 Kčskladem
BISON SPRAY PENETRANT 400 mlBISON SPRAY PENETRANT 400 mlPenetrační olej ve spreji na bázi MoS2235 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2023

Nahoru