Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

BISON SPRAY PENETRANT 400 ml

Penetrační olej ve spreji na bázi MoS2


Kat. číslo: 19911 | Značka: Bison DIY
235 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

Pro použití ve Vaší práci, domácnosti i garáži.
– Lehce uvolňuje rezaté šrouby, matky, příruby, panty, zámky atd.
– Lze použít jako prevenci již během spojování
– Obsahuje MoS :
• Je čistý a rychlý
• Uvolní jakýkoliv zrezivělý předmět

VÝHODY:

• Proniká hluboko do zrezivělých částí
• 360° použití - může být použit ve všech pozicích
• Chrání kovy před korozí
• Pracuje rychle; 5 min
• Rozpouští rezBEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222 - Extrémně hořlavý plyn.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej - nespecifikovaný destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické; Základový olej - nespecifikovaný solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce - nespecifikovaná

Soubory ke stažení:

Související produkty

BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 mlBISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 mlUniverzální čistící a odmašťovací sprej na kovy235 Kčskladem
BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 mlBISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 mlVýrobek pro víceúčelové mazání, údržbu, čištění a uvolňování235 Kčskladem
BISON SPRAY SILICONE 400 mlBISON SPRAY SILICONE 400 mlUniverzální, prachu a vlhkosti odolný, nepřilnavý mazací prostředek na bázi silikonového oleje235 Kčnení sklademBISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlBISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlŠpičkový, víceúčelový, antistatický lubrikant pro dlouhodobé heavy-duty použití235 Kčnení sklademBISON SPRAY CONTACT 400 mlBISON SPRAY CONTACT 400 mlČistící a údržbový sprej elektrických kontaktů235 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2023

Nahoru