Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

BISON SPRAY SILICONE 400 ml

Univerzální, prachu a vlhkosti odolný, nepřilnavý mazací prostředek na bázi silikonového oleje


Kat. číslo: 19910 | Značka: Bison DIY
235 Kč

* včetně DPH 21 %

není skladem
Momentálně nedostupné

Pro použití ve Vaší práci, domácnosti i garáži.
– Chrání před vlhkostí a odpuzuje prach: ventilátory, trouby, řetězy, ozubená kola, elektronika kůže, textil
– Mazání: kolejnice, okna, zásuvky, posuvné dveře, žaluzie, kuličková ložiska
– Chrání gumové těsnění u dveří automobiů před zamrznutím
– Nepřilnavý: hlína a bláto nepřilne na předměty

VÝHODY:

• Vodě a prachu odpudivý
• Vytěsňuje vlhkost
• Elektricky izolační
• Transparentní
• Není vhodný na dřevo, sklo a kámen
• 360° použití - může být použit ve všech pozicíchBEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 - Extrémně hořlavý plyn.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování par.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín

Soubory ke stažení:

Související produkty

BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 mlBISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 mlUniverzální čistící a odmašťovací sprej na kovy235 Kčskladem
BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 mlBISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 mlVýrobek pro víceúčelové mazání, údržbu, čištění a uvolňování235 Kčskladem
BISON SPRAY SILICONE 400 mlBISON SPRAY SILICONE 400 mlUniverzální, prachu a vlhkosti odolný, nepřilnavý mazací prostředek na bázi silikonového oleje235 Kčnení sklademBISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlBISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlŠpičkový, víceúčelový, antistatický lubrikant pro dlouhodobé heavy-duty použití235 Kčnení sklademBISON SPRAY CONTACT 400 mlBISON SPRAY CONTACT 400 mlČistící a údržbový sprej elektrických kontaktů235 Kčskladem
BISON SPRAY PENETRANT 400 mlBISON SPRAY PENETRANT 400 mlPenetrační olej ve spreji na bázi MoS2235 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2023

Nahoru