Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

BISON SUPER SILICONE SANITARY BÍLÝ 280 ml

100% acetátový silikonový tmel prémiové kvality s vysokou barevnou stálostí pro vnitřní i venkovní použití. Odolává vodě, průmyslovým médiím a UV záření, velmi vysoká odolnost vůči plísním, trvale pružný.


Kat. číslo: 32193 | Značka: Bison Sealants
199 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

SUPER SILICONE SANITARY: 100% acetátový silikonový tmel prémiové kvality s vysokou barevnou stálostí pro vnitřní i venkovní použití. Odolává vodě, průmyslovým médiím a UV záření, velmi vysoká odolnost vůči plísním, trvale pružný.

POUŽITÍ:

Je vhodný pro tmelení skla, smaltu, kovu, keramiky, glazovaných obkladů apod. Zejména je vhodný pro sanitární aplikace (vany, sprchy, umyvadla, toalety a výlevky) a stavební aplikace. Není vhodný pro akvária. Na akvária použijte BISON SILICONE GLASS TRANSPARENT.

APLIKACE:

Spoj musí být suchy čistý a odmaštěný. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku, tu šikmo seřízněte dle šíře spáry a pomocí vytlačovací pistole vytlačte tmel v rovnoměrné vrstvě do požadovaného prostoru. Těsnící tmel nanášejte rovnoměrně do spoje a uhlaďte navlhčenou stěrkou na tmel anebo navlhčeným prstem. Blána se vytvoří během 15 minut. Tmel vytvrzuje 3 mm/24 hodin. Nechejte schnout nejméně 1 hodinu. Nevytvrzený tmel okamžitě odstraňte technickým benzínem, vytvrzený pouze mechanicky.

Používejte v rozsahu od +5°C do +40°C.  Vytvrzený tmel odolává teplotám od -50°C do +180°C.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: 4,5-dichlor-2-oktyl-3(2h)-isothiazolon

Soubory ke stažení:

Související produkty

BISON SUPER SILICONE SANITARY ČIRÝ 280 mlBISON SUPER SILICONE SANITARY ČIRÝ 280 ml100% acetátový silikonový tmel prémiové kvality s vysokou barevnou stálostí pro vnitřní i venkovní použití. Odolává vodě, průmyslovým médiím a UV záření, velmi vysoká odolnost vůči plísním, trvale pružný.199 Kčskladem
BISON SILICONE MULTI TOOLBISON SILICONE MULTI TOOLUniverzální nůž, škrabka a stěrka v jednom. Pro práci s lepidly a tmely.113 Kčskladem
BISON METAL GUNBISON METAL GUNKovová vytlačovací pistole na kartuše.81 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru