Lepení plastů

Lepení plastů

Lepení plastů patří mezi nejnáročnější hlavně z hlediska určení druhu materiálu, který chceme lepit.

Určení slepitelnosti plastu

Při lepení plastů je třeba si nejprve uvědomit, že ne všechny plasty jsou slepitelné. Pro určení slepitelnosti plastu můžeme použít zkoušku ve vodě či kapkovou metodu.

Zkouška ve vodě: jedná se o orientační zkoušku. Vložte odlomený kousek plastu do vody a sledujte, zda-li plave. Slepitelné plasty se ponoří, naopak neslepitelné plasty odpuzují vodu a zůstanou plavat na hladině.

Kapková metoda: na lepený materiál naneste kapku vody anebo vteřinového lepidla. Podle úhlu, který svírá okraj kapky lepidla se základním materiálem, lze poměrně přesně určit, zda je materiál slepitelný. Pokud je úhel α menší než 25 stupňů, je již splněn jeden předpoklad vytvoření kvalitního spoje a plast je slepitelný.

Lepení plastů

Kapková metoda k určení vhodnosti lepidla

Určení druhu plastu

Následuje určení druhu plastu. Mnoho dnešních výrobků je označeno zkratkou vyjádřující druh plastu (PVC, PP, PE, apod.). Pokud je to tak i u vašeho plastu, můžete rovnou přejít do další sekce, kde si najdete, jak lepit vámi požadovaný plast. Není-li váš plast označen či se chcete dozvědět více o plastech, pokračujte ve čtení níže.

Základní rozdělení plastů je na měkčené plasty (termoplasty) a tvrdé plasty (reaktoplasty, termosety).

  • Měkčené plasty působením tepla měknou a lze je opětovně roztavit a ochlazením opět přivést do tuhého stavu. 
  • Tvrdé plasty zahříváním nevratně přecházejí do netavitelného a nerozpustného stavu. Výrobky z reaktoplastů, které chceme lepit, zvýšením teploty netají a nerozpouštějí se v rozpouštědlech. 

Pro určení druhu plastu se používají zkouška plamenem a metoda rozpustnosti/nerozpustnosti materiálů. Nutno však dodat, že tyto metody se hodí spíše do laboratoří či na specializovaná pracoviště.

Zkouška plamenem: při tomto testu sledují odborníci chování plastu v plameni - zda vzorek mění po nahřátí nad plamenem tuhost, jak se chová v plameni a po oddálení z plamene, zbarvení plamene a zápach dýmu po uhasnutí, chování taveniny, zbarvení příškvarku apod. Chování jednotlivých druhů plastů je popsáno v tabulce na konci článku. Ke zkoušce stačí odříznout malou pilinu nebo odlomit malý kousek plastu a v pinzetě vnést nad plamen.

Metoda rozpustnosti/nerozpustnosti materiálu: v rámci této metody se druh plastu určuje na základě rozpustnosti v rozpouštědlech. Všechny tvrdé plasty jsou nerozpustné v organických rozpouštědlech. Z měkčených plastů se v běžných rozpouštědlech nerozpouští polyvinylchlorid (PVC), polyamid, za normální teploty ani polyetylen (PE) a polypropylen (PP). V etylacetátu a acetonu se rychle rozpouští celuloid, organické sklo (plexisklo) i polystyren. Polystyren se nejrychlejší rozpouští v toluenu a xylenu.

Před lepením

Když máme určen druh plastu, zbývá vybrat správný typ lepidla a připravit povrch lepených předmětů. Pro konstrukci lepeného spoje platí ta samá pravidla jako u dřeva a kovů. Plasty je třeba před lepením zdrsnit smirkovým papírem se zrnitostí 180 - 220 a odmastit lihem, isopropanolem či speciálními odmašťovači.

Lepení tvrdých plastů

Fenoplasty (bakelit) jsou teplem tvrditelné lisovací hmoty obsahující fenolformaldehydové pryskyřice s různými plnivy organického a anorganického původu (např. umakart, pertinax, texgumoid aj.). Plochy před lepením je nutné obrousit a odmastit lihem, acetonem, butanonem nebo perchloretylenem. Pro lepení fenoplastů jsou vhodná reaktivní lepidla. Pro lepení malých ploch se používají kyanoakrylátová (vteřinová) lepidla (UHU sekundenkleber kunststoff, BISON super glue). Pro lepení větších ploch a tam kde třeba překlenout větší spáru ve spoji jsou vhodná epoxidová dvousložková lepidla, jak plněná tak neplněná (např. UHU plus sérieBISON epoxy série), dále dvousložková polyuretanová lepidla, speciální rozpouštědlová lepidla (UHU allplastBISON plastic) a nakonec lepidla na bázi PMMA a polyuretanu (např. BISON power adhesive).

Aminoplasty jsou teplem tvrditelné lisovací hmoty na bázi močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových pryskyřic (např. vypínače, zásuvky, rozdvojky aj.). Technologie a technika lepení je v postatě stejná jako u fenoplastů.

Lepení měkčených plastů

Polystyren (PS, HPS, PPS) je souhrnné označení řady termoplastů na bázi styrenu. Standardní polystyren (PS) a houževnatý polystyren (HPS) se používají k výrobě různých součástí spotřebního zboží.

Pro lepení PS a HPS jsou pro malé plochy vhodná zejmén rozpouštědlová lepidla (UHU allplast, BISON plastic), pro větší plochy pak reaktivní polyuretanová lepidla a epoxidová lepidla (UHU plus sérieBISON epoxy série).

Pěnový polystyren (PPS) je materiál s vynikajícími termoizolačními vlastnostmi, nejčastěji je dodáván v podobě různých desek a tvarových výlisků. Pro lepení PPS navzájem a na lepení PPS na neporézní materiály se používají speciální kontaktní rozpouštědlová lepidla (UHU por) a MS - polymery (BISON POLY MAX). Pro lepení PPS na porézní materiály se používají disperzní lepidla a polyuretanová reaktivní lepidla (BISON MONTAGE).

ABS (akrylonitril-butadien-styren) je plast používaný při výrobě různých součástek spotřebního zboží. Pro lepení jsou vhodná rozpuštědlová lepidla (BISON plastic, UHU hart kunststoff) a polyuretanová reaktivní lepidla (BISON power adhesive).

SAN (styren-akrylonitril) - vhodná lepidla podobně jako u ABS.

Polymetylmetakrylát (PMMA) - organické sklo, plexisklo je čirý termoplast, se kterým se nejčastěji setkáme v podobě desek různé síly, bezbarvých i barevných. Pro lepení PMMA se nejčastěji používají rozpouštědlová lepidla (UHU allplast, UHU hart kunststoff, BISON plastic). Z reaktivních lepidel lze použít kyanoakrylátová (UHU sekundenkleber kunststoff) zejména pro malé plochy a lepidla na bázi polyuretanu (BISON power adhesive).

Polykarbonát (PC) lze lepit reaktivními lepidly. Malé plochy kyanoakrylátovými lepidly (UHU sekundenkleber kunststoff), větší plochy polykarbonátu navzájem a v kombinaci s jinými materiály lze lepit reaktivními lepidly na bázi epoxidu (UHU plus série, BISON epoxy série) anebo speciálními rozpouštědlovými lepidly (UHU allplast, UHU power transparent, BISPON kit transparent). Ve stavebnictví se používá polykarbonát pod obchodním názvem LEXAN, který je určen zejména pro zasklívání. Lepí se neutrálním silikonem anebo MS - polymerem (BISON POLY MAX).

Polyvinylchlorid (PVC) se vyrábí ve více modifikacích.

Polyamid (PAD) je houževnatý plast (tyče, desky, tvarové odlitky, suché zipy, kluzná ložiska aj.), který se lepí navzájem nebo v kombinaci s jinými materiály kyanoakrylátovými lepidly (UHU sekundenkleber kunststoff) zejména pro malé plochy. Pro vetší plochy se používají kontaktní kaučuková lepidla (BISON kit a BISON tix). Pro kombinační lepení polyamidu s kovy a dřevem se používají dvousložková epoxidová lepidla (UHU plus série).

Polyetylen (PE) a polypropylen (PP) jsou plasty souhrnně nazývané polyolefiny. Mají široké použití při výrobě spotřebního zboží. Vzhledem k jejich nepolárnímu charakteru mají špatné adhezívní vlastnosti, a tím obtížnou slepitelnost. Polyolefiny lze lepit jenom v případě vhodné povrchové úpravy před lepením (aktivací). Jednou z možností je několikanásobné ožehnutí plynovým hořákem (povrch se nesmí natavit). Po této úpravě lze lepit polyolefiny kontaktními kaučukovými lepidly, epoxidovými dvousložkovými lepidly a polyuretanovými dvousložkovými lepidly. Chemické úpravy povrchu, jako je například moření kyselinou chromsírovou, nelze v domácích podmínkách použít.

Polytetrafluoretylen (PTFE) s obchodním názvem TEFLON je v běžných domácích podmínkách neslepitelný.

Celuloid je vysoce hořlavý, snadno se rozpouští v acetonu a etylacetátu. Pro lepení celuloidu jsou vhodná rozpouštědlová lepidla na bázi nitrocelulózy (UHU hart, BISON universal, UHU alleskleber).

Zkouška plamenem - přehledová tabulka

Zkouška plastů plamenem – přehledová tabulka
HmotaBarva, charakter plameneZápach dýmuPrůvodní jevPravděpodobné báze
hoří i po vyjmutí z plamene prudké vzplanutí, plamen intenzivně bílý nahořklý, částečně po kafru chloupky sazí na okraji příškvarku celuloid
žlutě oranžový, svítivý, čadivý nasládlý, aromatický tavenina odkapává, vlákno se táhne polystyren
žlutě oranžový, svítivý, čadivý nasládlý, aromatický, částečně po spálené gumě příškvar gumovitý, změklý, zduřelý, vlákno se netáhne ABS
modrý, prskající, s bílým okrajem nasládlý, po květinách tavenina odkapává Polymetylmetakrylát (PMMA) – organické sklo (plexisklo)
modrý, klidný, s bílým okrajem po taveném vosku tavenina odkapává, vlákno se trhá polyethylen (PE)
modrý, klidný, s bílým okrajem po taveném vosku tavenina odkapává, vlákno se trhá polypropylen (PP)
žlutý, čadivý čpavý, nahořklý, po formalinu a fenolu netaje, okraje zuhelnatělé, v okolí puchýřky fenoplast
žlutooranžový s bílým okrajem žlutooranžový s bílým okrajem po spálené rohovině tavenina odkapává, vlákno se táhne polyamid (PAD)
žlutý se zeleným pásmem u základny, svitivý, klidný ostře kyselý zduřelý černý příškvar polyvinylchlorid (PVC)
neklidný, červenooranžový aromatický příškvar zduřelý, zuhelnatělý polykarbonát (PC)
nehoří vůbec nehoří ostrý, nakyslý, hořký, po formalínu hmota se rozkládá, okraje uhelnatí, rozhraní vyznačeno bílým pruhem močovina či melamínová lisovací hmota
nehoří ostrý, nakyslý hmota se rozkládá polytetrafluorethylen (Teflon)

K rozeznání polyethylenu a polypropylenu od ostatních plastů postačí vnesení do vody. Polyethylen a polypropylen plavou, ostatní se potopí.

Související články

AUDIO: Opravujeme věci vyrobené z měkčených plastů

AUDIO: Opravujeme věci vyrobené z měkčených plastů

Lepení plastů s vysokou pevností

Lepení plastů s vysokou pevností

VIDEO: Receptář prima nápadů - Záplatování plastových bazénů, člunů a kruhů

VIDEO: Receptář prima nápadů - Záplatování plastových bazénů, člunů a kruhů

VIDEO: Rady ptáka Loskutáka - Jak lepit plasty

VIDEO: Rady ptáka Loskutáka - Jak lepit plasty

VIDEO: Rady ptáka Loskutáka - Jak opravit bazén

VIDEO: Rady ptáka Loskutáka - Jak opravit bazén

Jak na opravy bazénů

Jak na opravy bazénů

Protržený bazén od čistícího zařízení - pod vodou i nad hladinou

Protržený bazén od čistícího zařízení - pod vodou i nad hladinou

Související produkty

BISON EPOXY UNIVERSAL 24 ml

Vysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo se zpracovatelností 90 minut

BISON EPOXY UNIVERSAL 24 ml
162 Kč
*Včetně DPH 21%

BISON PLASTIC 25 ml

Lepidlo na studené svařování tvrdých plastů

BISON PLASTIC 25 ml
69 Kč
*Včetně DPH 21%

BISON TIX GEL 50 ml

Kontaktní lepidlo - gelové

BISON TIX GEL 50 ml
88 Kč
*Včetně DPH 21%

BISON UNIVERSAL 25 ml

Univerzální lepidlo

BISON UNIVERSAL 25 ml
74 Kč
*Včetně DPH 21%

BISON POWER ADHEZIVE 65 ml

Dvousložkové polyuretanové lepidlo pro extrémně pevné spoje - vynikající na tvrdé plasty

BISON POWER ADHEZIVE 65 ml
250 Kč
*Včetně DPH 21%

BISON VINYL PLASTIC 25 ml + záplata

Lepidlo na měkčené plasty se záplatou

BISON VINYL PLASTIC 25 ml + záplata
100 Kč
*Včetně DPH 21%

UHU Hart Kunststoff 33 ml/30 g - na tvrdé plasty

Lepidlo pro studené svařování tvrdých plastů

UHU Hart Kunststoff 33 ml/30 g - na tvrdé plasty
64 Kč
*Včetně DPH 21%

UHU Weich PVC 30 ml/30 g - na měkké plasty se záplatou

Kontaktní lepidlo pro opravy a lepení měkčených plastů (obsahuje záplatu)

UHU Weich PVC 30 ml/30 g - na měkké plasty se záplatou
100 Kč
*Včetně DPH 21%

UHU PLUS endfest 300 EPOXY 24 ml/25 g

Vysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo

UHU PLUS endfest 300 EPOXY 24 ml/25 g
211 Kč
*Včetně DPH 21%

UHU SEKUNDENKLEBER Kunststoff 3 g

Vteřinové lepidlo pro lepení plastů

UHU SEKUNDENKLEBER Kunststoff 3 g
66 Kč
*Včetně DPH 21%

BISON KIT TRANSPARENT 50 ml

Univerzální čiré kontaktní lepidlo

BISON KIT TRANSPARENT 50 ml
89 Kč
*Včetně DPH 21%

BISON MONTAGEKIT EXTREME GRIP 370 g

Montážní lepidlo s vysokou počáteční pevností

BISON MONTAGEKIT EXTREME GRIP 370 g
158 Kč
*Včetně DPH 21%

BISON SUPER GLUE GEL 3 g

Vteřinové gelové lepidlo

BISON SUPER GLUE GEL 3 g
59 Kč
*Včetně DPH 21%

BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml

Univerzální čistící a odmašťovací sprej na kovy

BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml
167 Kč
*Včetně DPH 21%

BISON POLY MAX original white 465 g

Univerzální montážní lepidlo/tmel na bázi MS-Polymeru

BISON POLY MAX original white 465 g
119 Kč
*Včetně DPH 21%

Sdílet


Navštivte i naše další stránky

Bison

www.bison-lepidla.cz

Lepidla a tmely BISON nabízí ucelený sortiment vysoce kvalitních produktů, jak běžným spotřebitelům, tak řemeslníkům a profesionálům.

UHU

www.uhu.cz

Lepidla UHU se na českém trhu zaměřují na oblast lepení v kanceláři, ve škole a v domácnosti. Dále UHU nabízí specializovaná lepidla pro profesionální použití. Značka UHU je po více jak 70 let leaderem na evropském trhu, v Německu se stala synonymem pro lepidlo.

Alteco

www.alteco.cz

Vteřinová lepidla (Super Glue) a epoxidová lepidla japonské značky ALTECO jsou známa na celém světě. Velmi populární jsou též barevné popisovače ALTECO Paint Marker.

Samson

www.samson-lepidla.cz

SAMSON - vlastní značka společnosti Z - TRADE. Produkty distribuované pod touto značkou vynikají svou kvalitou a cenovou dostupností. Některé produkty nemají v této cenové kategorii a kvalitě konkurenci.

AirMax

www.pohlcovacevlhkosti.cz

Pohlcovače vlhkosti Air Max® zabraňují vzniku plísní, kondenzaci vlhkosti a odstraňují zatuchlý zápach. Jedná se o tichý a čistý systém regulace vlhkosti bez použití elektrické energie.