Seriál o lepení: Část první - před lepením

Seriál o lepení: Část první - před lepením

O lepení jsme v našem časopise napsali již hodně. Jelikož se jedná o širokou problematiku, rozhodli jsme se pro Vás připravit, spolu s odborníkem na lepení Ing. Danielem Drobným, podrobnější pohled na lepení. Nechceme rozebírat chemické a fyzikální vlastnosti, zahltit Vás termíny a poučkami a tím Vás od lepení odradit. Chceme, aby se lepení stalo pro Vás srozumitelné a věděli jste, jak a s čím na to.

Na úvod bych se rád věnoval vysvětlení některých základních pravidel a zákonitostí, bez kterých by se nadělalo spousty chyb hned na začátku. Lepení je pouze jednou z několikametod spojování materiálů. Tak, jako nejde vše svařit, sešroubovat, přitlouci, apod., tak ani lepení není spásnou metodou pro každou stavbu, opravu či rekonstrukci. Musíme si uvědomit, že lepené spoje mají nejvyšší pevnost při namáhání v tahu a smyku. Ohyb (odlupování) může být někdy velký problém. Např. spoj lepený dvousložkovým epoxidovým lepidlem může mít ve smyku pevnost i 300 kg/cm2. Zato v ohybu téměř nulovou. Spoje, které budou namáhány způsobem, který nezaručuje konečnou pevnost spoje, musíme podpořit zpevněním konstrukce. Nejčastěji použijeme přeplátování, čepování nebo kolíkování.

Teplota při lepení

Dvousložková lepidla dosahují vysokých pevností. Spoj musí být ale správně konstruován a namáhán.

Pokud se tedy rozhodneme opravovat lepením, nemáme ještě vyhráno! Jsou před námi ještě další faktory, které mohou lepený spoj a správnou funkci lepidla ovlivnit. Tím podstatným je teplota při lepení. Většina běžně dostupných lepidel potřebuje pro zpracování pokojovou teplotu. Jsou výjimky, o kterých budeme psát později. Již výše uvedený příklad epoxidů. Pokud smícháte dvě složky tohoto lepidla např. v garáži, kde je kolem 0°C, vůbec nic se nestane – lepidlo nebude pracovat. Takto nízká teplota neumožní správný průběh reakce v lepidle a výsledek bude žalostný.

Pokud budete lepit tzv. kontaktním lepidlem, které obsahuje rozpouštědlo, toto se při nízkých teplotách nebude odpařovat v časech, které jsou v návodu, a lepený spoj opět nebude držet. Stejně se budou chovat i bílá lepidla na dřevo. Ta mohou v mrazivých dnech přemrznout a tím se znehodnotit.

Nízké teploty nejsou pro lepení vhodné. „Bílá“ lepidla obsahují vodu, která se při nižších teplotách neodpařuje. U dvousložkových lepidel zase nedochází ke správné chemické reakci. V obou případech spoj nevznikne nebo nebude mít požadovanou pevnost.

Něco jiného je, když mluvíme o teplotě, kterou lepený spoj vydrží. Běžné jsou teploty v rozmezí přibližně od –30 do +100°C. Některá, především epoxidová lepidla, mají horní hranici i přes 100°C, ale litinový kotel na dřevo, výfukové potrubí za motorem, atd. neudrží. Takováto lepidla existují, ale ne v běžné obchodní síti.

Dnešní doba je velmi uspěchaná a to není zrovna pro lepení dobře. Pokud lepený spoj začnete namáhat moc brzy, většinou nevydrží. Pokud je v návodu napsáno „10 minut odpařit rozpouštědlo“, určitě si to výrobce nevymyslel a neměl na mysli 5 minut. Pokud se totiž při kontaktním lepení nenechá odpařit všechno (!) rozpouštědlo, opět nebude lepený spoj držet – více v některém z příštích dílů.

Odmaštění

Správný výběr lepidla je základem úspěchu. Nepodceňujme však i další aspekty, které mohou ovlivnit kvalitu lepeného spoje. Lepený spoj musí být čistý, suchý a odmaštěný!

Mnoho návodů k použití lepidel obsahuje v textu známou formulku: „lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Dodržet první dvě podmínky nám většinou problémy nedělá. Horší je to s odmaštěním. Zapomeňte na benzín a laková rozpouštědla (ředidla). Obsahují mastné látky, které nám povrch neodmastí, ale naopak. Pokud si je nalijete na sklo a necháte odpařit, uvidíte barevné „olejové“ skvrny. Mycí prostředky, jako je „JAR“ opět nepoužíváme – obsahují mastné „zhebčovače“ rukou a opět ouha.

Nejuniverzálnějším a snadno dostupným odmašťovadlem je čistý líh, na kovy pak aceton a následuje celá řada chemických přípravků (např. MEK, BISON Cleaner, UHU universal reiniger). Pozor při odmašťování plastů, zde se doporučuje vyzkoušet agresivitu odmašťovadla na malém vzorku, aby nedošlo k poleptání plastu a lepený předmět se tak neznehodnotil.

Odmaštění, provedené špatným přípravkem, může snížit pevnost lepeného spoje až o 70 %, a to je opravdu hodně. Rozhodně tuto část přípravy nepodceňujme.

Existuje celá řada zkušeností, nápadů a triků, které fungují, ale všechny je zde uvést nemůžeme. Považujte tento stručný úvod za obecný a nehledejte v něm žádné záludnosti. Kdo má své další dobré zkušenosti, nechť je i nadále používá. Komu tyto rady pomohly, jsme je rádi. Další Vám přineseme v některém z dalších čísel.

Související články

Seriál o lepení: Část jedenáctá - Bez speciálních lepidel se někdy neobejdem

Seriál o lepení: Část jedenáctá - Bez speciálních lepidel se někdy neobejdem

Seriál o lepení: Část desátá - Není nad univerzální lepidla?

Seriál o lepení: Část desátá - Není nad univerzální lepidla?

Seriál o lepení: Část devátá - když univerzální lepidlo, tak kontaktní!

Seriál o lepení: Část devátá - když univerzální lepidlo, tak kontaktní!

Seriál o lepení: Část osmá - lepení plastů, díl 2.

Seriál o lepení: Část osmá - lepení plastů, díl 2.

Seriál o lepení: Část osmá - lepení plastů, díl 1.

Seriál o lepení: Část osmá - lepení plastů, díl 1.

Seriál o lepení: Část sedmá - průvodce montážními lepidly, díl 2.

Seriál o lepení: Část sedmá - průvodce montážními lepidly, díl 2.

Seriál o lepení: Část sedmá - průvodce montážními lepidly, díl 1.

Seriál o lepení: Část sedmá - průvodce montážními lepidly, díl 1.

Seriál o lepení: Část šestá - Opravy předmětů a lepidla na dřevo

Seriál o lepení: Část šestá - Opravy předmětů a lepidla na dřevo

Seriál o lepení: Část pátá - speciální lepidla

Seriál o lepení: Část pátá - speciální lepidla

Seriál o lepení: Část čtvrtá - lepidla nové generace

Seriál o lepení: Část čtvrtá - lepidla nové generace

Seriál o lepení: Část třetí - o lepidlech

Seriál o lepení: Část třetí - o lepidlech

Seriál o lepení: Část druhá - o lepidlech

Seriál o lepení: Část druhá - o lepidlech

Související produkty

BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml

Univerzální čistící a odmašťovací sprej na kovy

BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml
167 Kč
*Včetně DPH 21%

Sdílet


Navštivte i naše další stránky

Bison

www.bison-lepidla.cz

Lepidla a tmely BISON nabízí ucelený sortiment vysoce kvalitních produktů, jak běžným spotřebitelům, tak řemeslníkům a profesionálům.

UHU

www.uhu.cz

Lepidla UHU se na českém trhu zaměřují na oblast lepení v kanceláři, ve škole a v domácnosti. Dále UHU nabízí specializovaná lepidla pro profesionální použití. Značka UHU je po více jak 70 let leaderem na evropském trhu, v Německu se stala synonymem pro lepidlo.

Alteco

www.alteco.cz

Vteřinová lepidla (Super Glue) a epoxidová lepidla japonské značky ALTECO jsou známa na celém světě. Velmi populární jsou též barevné popisovače ALTECO Paint Marker.

Samson

www.samson-lepidla.cz

SAMSON - vlastní značka společnosti Z - TRADE. Produkty distribuované pod touto značkou vynikají svou kvalitou a cenovou dostupností. Některé produkty nemají v této cenové kategorii a kvalitě konkurenci.

AirMax

www.pohlcovacevlhkosti.cz

Pohlcovače vlhkosti Air Max® zabraňují vzniku plísní, kondenzaci vlhkosti a odstraňují zatuchlý zápach. Jedná se o tichý a čistý systém regulace vlhkosti bez použití elektrické energie.