Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

UHU PLUS 2 min sofortfest 50 ml/57 g

Super rychlé, transparentní dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.


Kat. číslo: 30982 | Značka: UHU DIY & Industry
958 Kč

* včetně DPH 21 %

není skladem
Momentálně nedostupné
 • Velmi rychlé.
 • Velmi silné.
 • Univerzální.
 • Vyplňuje mezery.
 • Teplotní odolnost od -20 °C do +65 °C.
 • Voděodolné, i proti mořské vodě.
 • Odolné vůči chemikáliím.
 • Po vytvrzení přetíratelné.
 • Lze použít uvnitř i venku.
 • Průhledné.

  Rozsah použití

  Nevhodné pro polyethylen (PE), polypropylen (PP), PTFE a silikonovou pryž.

  Návod k použití

  Vložte kartuši do pistole Plus a odstraňte ochranné víčko. Před našroubováním statického mixéru vytlačte malé množství lepidla. Poté naneste lepidlo oboustranně na hrubé materiály a jednostranně na hladké materiály. Poté materiály přitlačte k sobě a zafixujte (není nutné sevření nebo lisování). Po použití vyjměte statický mixér a uzavřete kartuši ochranným uzávěrem.

  Vytlačte požadované množství dvou složek statickým mixérem na jeden z předmětů, které chcete lepit. Směs, kterou lze zpracovávat při pokojové teplotě (+20 °C) dalších 90 sekund, rozetřete v tenké vrstvě na jeden ze dvou materiálů. Předměty ihned spojte a pevně přitlačte. Udržujte předměty ve stejné poloze po dobu alespoň 10 minut. Během procesu vytvrzování se nepohybujte. Lepený spoj dosáhne manipulační pevnosti po cca 10 minutách. Plného vytvrzení po 1 - 2 hodinách (při 20 °C). Po použití: Očistěte injekční stříkačku hadříkem a nasaďte speciální kryt na dvojitý držák injekční stříkačky. Tvrdidlo a pojivo mohou přijít do vzájemného kontaktu pouze během používání.

  Upozornění

  Po použití stříkačku pečlivě uzavřete (poznámka: víčko nasazujte vždy stejným pohybem, protože přebírá tvar závitu.) Pro optimální výsledek lepení je důležité namíchat o něco větší množství lepidla. Doba vytvrzování závisí na teplotě. Lepidla netvrdnou pod +5 °C.

  Mokré skvrny ihned odstraňte teplou mýdlovou vodou. Zatvrdlé zbytky lepidla lze odstranit pouze mechanicky.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.
P261 - Zamezte vdechování par.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost ≤700; 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) fenol; bis[(dimethylamino)methyl]fenol formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem; Mastné kyseliny, c18-nenasycené, dimery, polymery s olejovou složkou; Tetraethylpentamin

Související produkty

UHU PLUS 5 min schnellfest 50 mlUHU PLUS 5 min schnellfest 50 mlDvousložkové epoxidové lepidlo se zpracovatelností 5 minut579 Kčskladem
UHU PLUS black 50 ml/53 gDoprava zdarmaUHU PLUS black 50 ml/53 gExtra silné, univerzální dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.1 338 Kčnení sklademUHU PLUS endfest 300 EPOXY 50 mlUHU PLUS endfest 300 EPOXY 50 mlVysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo569 Kčskladem
UHU PLUS multifest 50 mlDoprava zdarmaUHU PLUS multifest 50 mlEpoxidové (dvousložkové) methakrylátové lepidlo1 247 Kčskladem
UHU PLUS pistole na dvoukartuše 50 mlDoprava zdarmaUHU PLUS pistole na dvoukartuše 50 ml3 467 Kčskladem
UHU PLUS mísicí nástavec 98 mmUHU PLUS mísicí nástavec 98 mm65 Kčskladem
UHU PLUS mísicí nástavec 77 mmUHU PLUS mísicí nástavec 77 mm59 Kčskladem
UHU PLUS mísicí nástavec 70 mm se zakřivenou tryskouUHU PLUS mísicí nástavec 70 mm se zakřivenou tryskou77 Kčskladem

Alternativní provedení

UHU PLUS 2 min sofortfest EPOXY 30 ml/35 gUHU PLUS 2 min sofortfest EPOXY 30 ml/35 gDvousložkové epoxidové lepidlo se zpracovatelností 2 minuty321 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru