Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.
Doprava zdarma

UHU PLUS multifest 50 ml

Epoxidové (dvousložkové) methakrylátové lepidlo


Kat. číslo: 11898 | Značka: UHU DIY & Industry
1 247 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

UHU plus multifest je dvousložkové methakrylátové lepidlo nové generace vyvinuté pro vysokopevnostní konstrukční lepení termoplastů, reaktoplastů, kovových a kompozitových dílů. Míchané v poměru 1 : 1 má dobu zpracování 4–6 minut a dosahuje 75 % úplné pevnosti během 10–15 minut při pokojové teplotě. Teplotní odolnost lepidla je -55 °C až +120 °C. UHU plus multifest nabízí kombinaci vysoké pevnosti a tuhosti, stejně jako schopnost lepit široký rozsah materiálů.

VLASTNOSTI:

 • Vynikající pevnost ve smyku, rázu a v odlupování.
 • Nestéká.
 • Vyplňuje spáry do 4 mm.
 • Vynikající nosnost.
 • Odolný proti vlivům počasí a vlhkosti.
 • Vytvrzuje při pokojové teplotě.
 • Bez přípravy povrchu.
 • 100% reaktivita.

TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ:

PVC & Vinyl, Uhlíková ocel, ABS, Hliník, Akryláty (PMMA), Nerezová ocel, Polyestery, Fenoly, Styreny, Skelné vlákno, Estery vinylů, Nylon 6 a směsi, Polysulfonáty, LMR, PBT směsi, PET směsi, Epoxidy, Epoxidové povlaky a další povlakované kovy, Povlaky z pryskyřic, Polyurethany Pozn: není vhodné pro lepeni PP, PE , PTFE a silikonu.

INFORMACE PRO PRÁCI:

UHU plus multifest je dodáván ve dvou variantách. UHU plus multifest 28g dvoustříkačka – obsahuje vlastní píst a UHU plus multifest 56g dvoukartuš – určen pro míchání pistolí UHU. Obě varianty zajišťují vytlačování obou složek ve stejném poměru. Lepidlo namíchejte v poměru 1 : 1 a okamžitě aplikujte na lepené plochy. Správné homogenní míchání obou složek plnidla a tvrdidla je základem pro vytvrzení a dosažení uvedené pevnosti. Naneste namíchané lepidlo přímo na jeden z povrchů v rovnoměrném filmu nebo jako kapky. Spojte s druhou částí během pracovní doby. Pro dosažení co nejpevnějšího spojení musí dojít ke spojení během doby zpracovatelnosti lepidla. Použijte dostatečné množství materiálu pro zajištění 100% vyplnění spoje po spojení a zasvorkování dílů. Nanesení lepidla, spojení, srovnání a zasvorkování dílů by mělo proběhnout dříve, než vyprší doba zpracovatelnosti lepidla. Nanesení lepidla po této době může mít za následek vznik spoje o nižší pevnosti než běžné. Zajistěte, aby spoj zůstal bez pohybu, dokud nevytvrdne během dosažení manipulační pevnosti. Použití lepidla při teplotách mezi 18 °C až 26 °C zajistí správné vytvrzení. Teplota ovlivňuje viskozitu složek A a B. Teploty pod 18 °C rychlost vytvrzování zpomalí, nad 26 °C vytvrzování zrychlí.

TECHNICKÁ DATA:

 • Fyzikální vlastnosti – nevytvrzený při +22 °C Díl A Díl B
 • Viskozita [MPa . sec] 48,000 48,000
 • Barva Bělavá Žlutá Hustota [g/cm3] 1.05 0.96
 • Směsný poměr objemový a váhový 1 1
 • Fyzikální vlastnosti – vytvrzený při +22 °C
 • Pevnost (ASTM D3039) v tahu [MPa] 20–24
 • Modul [MPa] 931–1137
 • Napětí k selhání [%] 15–25
 • Přeplátovaný smyk (ASTM D1002) kohezní pevnost [MPa] 20–24
 • Hustota směsi 0.98 g/cc
 • Zpracovatelnost lepidla 4–6 minut
 • Manipulační pevnost 10–15 minut
 • Funkční pevnost 24 hodin
 • Chemická odolnost
 • Uhlovodíky Vynikající
 • Kyseliny a zásady (3–10 pH) Vynikající
 • Solné roztoky Vynikající
 • Citlivý na polární rozpouštědla, silné kyseliny a zásady


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS05 - Korozivní a žíravé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/mlhu.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: methyl-methakrylát; methakrylová kyselina

Související produkty

UHU PLUS 2 min sofortfest 50 ml/57 gUHU PLUS 2 min sofortfest 50 ml/57 gSuper rychlé, transparentní dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.958 Kčnení sklademUHU PLUS 5 min schnellfest 50 mlUHU PLUS 5 min schnellfest 50 mlDvousložkové epoxidové lepidlo se zpracovatelností 5 minut579 Kčskladem
UHU PLUS black 50 ml/53 gDoprava zdarmaUHU PLUS black 50 ml/53 gExtra silné, univerzální dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.1 338 Kčnení sklademUHU PLUS endfest 300 EPOXY 50 mlUHU PLUS endfest 300 EPOXY 50 mlVysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo569 Kčskladem
UHU PLUS multifest 50 mlDoprava zdarmaUHU PLUS multifest 50 mlEpoxidové (dvousložkové) methakrylátové lepidlo1 247 Kčskladem
UHU PLUS mísicí nástavec 138 mmUHU PLUS mísicí nástavec 138 mm69 Kčskladem
UHU PLUS mísicí nástavec 98 mmUHU PLUS mísicí nástavec 98 mm65 Kčskladem
UHU PLUS mísicí nástavec 77 mmUHU PLUS mísicí nástavec 77 mm59 Kčskladem
UHU PLUS mísicí nástavec 70 mm se zakřivenou tryskouUHU PLUS mísicí nástavec 70 mm se zakřivenou tryskou77 Kčskladem
UHU PLUS pistole na dvoukartuše 50 mlDoprava zdarmaUHU PLUS pistole na dvoukartuše 50 ml3 467 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru