Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

UHU POWER TRANSPARENT 45 g

Univerzální čiré kontaktní lepidlo.


Kat. číslo: 5126 | Značka: UHU DIY & Industry
89 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

- Transparentní.
- Extra rychlý a extra silný.
- Lze aplikovat na jeden (mokré lepení) nebo oba lepené materiály (kontaktní lepení).
- Lze použít pod vodou (lepení měkčeného PVC - záplaty apod.).

Univerzální čiré lepidlo nové generace s vysokou pevností vyvinuté pro lepení všech lepených materiálů. Toto polyuretanové lepidlo představuje díky svým vlastnostem a oblastem použití revoluční změnu ve způsobu lepení, technologii a výsledcích. Odolává horké vodě, čisticím prostředkům, zředěným zásadám, kyselinám, alkoholu a teplotám od -30 °C do +70 °C.

ROZSAH POUŽITÍ:
Spolehlivě spojuje všechny materiály s výjimečnou pevností. Zvláště vhodné pro lepení a opravy dřeva, tvrzených a měkčených plastů (vynikající pro opravy a lepení plastové obuvi, bazénových vložek, nafukovacích matrací atd.), keramiky, skla, kovů, kůže, gumy, textilu, plsti, korku, lepenky atd. Měkké plasty, jako je vinyl, lze lepit i pod vodou. Není vhodné pro lepení polystyrenu, PP, PE, teflonu a silikonu.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Lepené díly musí být čisté, suché a odmaštěné.

Pokud je alespoň jeden povrch porézní, stačí nanést lepidlo na jeden povrch, materiály slepit a nechat vytvrdnout až do vytvrzení lepidla - 24 hodin.

KONTAKTNÍ LEPIDLO: Pokud jsou oba lepené materiály neporézní, naneste lepidlo na oba povrchy lepeného materiálu. Na vytvrzení nechte 10 až 25 minut. Všechna rozpouštědla se musí odpařit! U velmi porézních materiálů můžete proces lepení několikrát opakovat - kůže, pěna apod. Poté krátce a pevně přitlačte k sobě. Po slepení není možná žádná korekce.

DŮLEŽITÉ:
Lepidlo a lepené části musí mít pokojovou teplotu (+20 °C). Skvrny: k jejich odstranění použijte aceton. Skladujte v tomto blistru v chladném prostředí bez mrazu.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: aceton; ethyl-acetát

Související produkty

BISON KIT TRANSPARENT 55 mlBISON KIT TRANSPARENT 55 mlUniverzální čiré kontaktní lepidlo.83 Kčskladem
UHU Spray 3 v 1, 200 mlUHU Spray 3 v 1, 200 mlVíceúčelové kontaktní lepidlo ve spreji. Je vhodné pro rovnoměrné nanášení na větší plochy celé řady materiálů.277 Kčskladem

Alternativní provedení

UHU All Purpose Power Transparent 33 ml/30 gUHU All Purpose Power Transparent 33 ml/30 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.117 Kčskladem
UHU POWER 6 gUHU POWER 6 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.39 Kčnení sklademUHU POWER TRANSPARENT box 125 gUHU POWER TRANSPARENT box 125 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.200 Kčnení sklademUHU POWER TRANSPARENT 650 gUHU POWER TRANSPARENT 650 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.638 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru