Doprava ZDARMA při nákupu nad 1 000 Kč

UHU POWER TRANSPARENT box 125 g

Univerzální čiré kontaktní lepidlo.


Kat. číslo: 15442 | Značka: UHU DIY & Industry
199 Kč

* včetně DPH 21 %

poslední kusyBEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: aceton; ethyl-acetát

Soubory ke stažení:

Související produkty

BISON KIT TRANSPARENT 50 mlBISON KIT TRANSPARENT 50 mlUniverzální čiré kontaktní lepidlo.117 Kčnení sklademBISON KIT TRANSPARENT 55 mlBISON KIT TRANSPARENT 55 mlUniverzální čiré kontaktní lepidlo.83 Kčskladem
UHU Spray 3 v 1, 200 mlUHU Spray 3 v 1, 200 mlVíceúčelové kontaktní lepidlo ve spreji. Je vhodné pro rovnoměrné nanášení na větší plochy celé řady materiálů.269 Kčskladem

Alternativní provedení

UHU All Purpose Power Transparent 33 ml/30 gUHU All Purpose Power Transparent 33 ml/30 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.95 Kčnení sklademUHU POWER 6 gUHU POWER 6 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.39 Kčskladem
UHU POWER TRANSPARENT 45 gUHU POWER TRANSPARENT 45 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.89 Kčskladem
UHU POWER TRANSPARENT 670 gUHU POWER TRANSPARENT 670 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.557 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2022

Nahoru