Doprava ZDARMA při nákupu nad 1 000 Kč

AIR MAX AMBIANCE přístroj 450 g Neutral

Designový pohlcovač vlhkosti vhodný do interiéru.


Kat. číslo: 34949 | Značka: Air Max
385 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

Soubory ke stažení:
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsah nebezpečných látek: chlorid vápenatý dihydrát

Související produkty

AIR MAX MAGNET přístroj s tabletou 450 gAIR MAX MAGNET přístroj s tabletou 450 gNový pohlcovač vlhkosti. Přitahuje vlhkost silou magnetu.232 Kčskladem
AIR MAX náplň bez vůně, 3 x 450g sáčekAkceAIR MAX náplň bez vůně, 3 x 450g sáčekNáplně do pohlcovačů vlhkosti. Bez vůně. Výhodné balení.200 Kčskladem
AIR MAX náplň s vůní levandule, 3 x 450g sáčekAkceAIR MAX náplň s vůní levandule, 3 x 450g sáčekNáplně do pohlcovačů vlhkosti. S vůní levandule. Výhodné balení.215 Kčskladem
AIR MAX MAGNET tableta bez vůně, 450 gAIR MAX MAGNET tableta bez vůně, 450 gNáhradní tableta do pohlcovače vlhkosti. Přitahuje vlhkost silou magnetu.159 Kčnení sklademAIR MAX MAGNET tableta s vůní levandule, 450 gAIR MAX MAGNET tableta s vůní levandule, 450 gNáhradní tableta do pohlcovačů vlhkosti s vůní levandule. Přitahuje vlhkost silou magnetu.162 Kčskladem
AIR MAX MAGNET tablety bez vůně, 2 x 450 gAIR MAX MAGNET tablety bez vůně, 2 x 450 gDvě náhradní tablety do pohlcovače vlhkosti. Přitahují vlhkost silou magnetu.195 Kčskladem
AIR MAX MAGNET tablety s vůní levandule, 2 x 450 gAIR MAX MAGNET tablety s vůní levandule, 2 x 450 gDvě náhradní tablety do pohlcovače vlhkosti s vůní levandule. Přitahují vlhkost silou magnetu.199 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2022

Nahoru