Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

AIR MAX MAGNET tablety s vůní levandule, 2 x 450 g

Dvě náhradní tablety do pohlcovače vlhkosti s vůní levandule. Přitahují vlhkost silou magnetu.


Kat. číslo: 34950 | Značka: Air Max
213 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

Náplně se silou magnetu založené na nejmodernějších technologiích v oblasti absorpce vlhkosti. S vůní levandule. Pohlcovač vlhkosti bojuje proti vlhkosti, kondenzaci a zatuchlým pachům po dobu 2-3 měsíců a přispívá k pohodlnému domovu.

ROZSAH POUŽITÍ:

Bojuje s kondenzací, vlhkým a zatuchlým zápachem. Pohlcovač vlhkosti s vůní levandule, nevytváří žádný hluk, nespotřebovává energii a snadno se doplňuje. Pohlcovač vlhkosti snižuje vlhkost ve všech uzavřených prostorách s minimálním nebo žádným větráním. Ideální pro sklepy, garáže, půdy, šatny, karavany, kůlny atd.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Pohlcovač vlhkosti otevřeme a roztrhneme plastový obal s tabletou uvnitř. Vyjmeme tabletu a umístíme na plastové výstupky pohlcovače. Položíme kryt – hotovo! Zachycená vlhkost postupně odtéká do nádobky ve spodní části pohlcovače. Díky praktické hubici snadno tuto vlhkost odstraníme vylitím do kanalizace (nepoškozuje životní prostředí). S novou náplní může pohlcovač vlhkosti pracovat dál.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci si důkladně omyjte ruce a zasáhnuté části těla.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsah nebezpečných látek: chlorid vápenatý dihydrát

Soubory ke stažení:

Související produkty

AIR MAX MAGNET přístroj s tabletou 450 gAIR MAX MAGNET přístroj s tabletou 450 gNový pohlcovač vlhkosti. Přitahuje vlhkost silou magnetu.242 Kčskladem
AIR MAX AMBIANCE přístroj 450 g NeutralAIR MAX AMBIANCE přístroj 450 g NeutralDesignový pohlcovač vlhkosti vhodný do interiéru.404 Kčskladem
AIR MAX náplň bez vůně, 3 x 450g sáčekAkceAIR MAX náplň bez vůně, 3 x 450g sáčekNáplně do pohlcovačů vlhkosti. Bez vůně. Výhodné balení.211 Kčskladem
AIR MAX náplň s vůní levandule, 3 x 450g sáčekAkceAIR MAX náplň s vůní levandule, 3 x 450g sáčekNáplně do pohlcovačů vlhkosti. S vůní levandule. Výhodné balení.222 Kčskladem

Alternativní provedení

AIR MAX MAGNET tablety bez vůně, 2 x 450 gAIR MAX MAGNET tablety bez vůně, 2 x 450 gDvě náhradní tablety do pohlcovače vlhkosti. Přitahují vlhkost silou magnetu.209 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru