Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

ALTECO Paint Marker černý popisovač

Rychleschnoucí permanentní popisovač. Barva černá. Tloušťka hrotu 1-3mm.


Kat. číslo: 9577 | Značka: Alteco Paint Markers
85 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

VODOSTÁLÝ - ZŘETELNÝ - RYCHLÝ

Popisovač na olejové bázi určený k označování celé řady materiálů jako jsou kabely, plastové obaly, trubky všech materiálů, skleněné výrobky, gumové a kovové součásti, dřevěné dílce, textilní materiály a mnoho dalších.

  • Pro vnitřní i venkovní použití.
  • Rychleschnoucí.
  • Odolný vodě a oděru.
  • Dlouho trvanlivý.
  • Odstranitelný acetonem.

ROZSAH POUŽITÍ

Domácnost: plastové i skleněné lahve, šítky na regály, CD a DVD, balíky, pneumatiky, schránky, plastové i keramické květináče a nádoby.

Řemeslo: spojovací materiál, elektromateriál, sklo, zrcadla, plastové, dřevěné a kovové díly a konstrukce, skříňky a spínače, rozvodné skříňe a jističe.

Průmysl: hutní materiály, motory, kovové a plastové nádrže, přepravní obaly, konstrukční materiály, elektroinstalace, plynofikace, revizní a kontrolní záznamy.

Není vhodné na měkčené PVC. Není vhodné pro styk s potravinami.

POKYNY K POUŽITÍ

Před protřepáním řádně utěsnit víčko, abychom zabránili vylití barvy. Dobře protřepat (kovová kulička se uvnitř plynule pohybuje). Několikrát stlačit hrot o jemnou podložku, abychom nasáli barvu do hrotu. Po použití uzavřít, abychom zabránili vysychání. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: xylen, směs isomerů

Související produkty

ALTECO Paint Marker stříbrný popisovačALTECO Paint Marker stříbrný popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva stříbrná. Tloušťka hrotu 1-3mm.89 Kčskladem
ALTECO Paint Marker zlatý popisovačALTECO Paint Marker zlatý popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva zlatá. Tloušťka hrotu 1-3mm.89 Kčskladem
ALTECO Paint Marker bílý popisovačALTECO Paint Marker bílý popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva bílá. Tloušťka hrotu 1-3mm.85 Kčskladem
ALTECO Paint Marker červený popisovačALTECO Paint Marker červený popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva červená. Tloušťka hrotu 1-3mm.85 Kčskladem
ALTECO Paint Marker modrý popisovačALTECO Paint Marker modrý popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva modrá. Tloušťka hrotu 1-3mm.85 Kčskladem
ALTECO Paint Marker zelený popisovačALTECO Paint Marker zelený popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva zelená. Tloušťka hrotu 1-3mm.85 Kčskladem
ALTECO Paint Marker žlutý popisovačALTECO Paint Marker žlutý popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva žlutá. Tloušťka hrotu 1-3mm.85 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru