Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

ALTECO Paint Marker stříbrný popisovač

Rychleschnoucí permanentní popisovač. Barva stříbrná.


Kat. číslo: 9554 | Značka: Alteco Paint Markers
89 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

VODOSTÁLÝ - ZŘETELNÝ - RYCHLÝ

Popisovač na olejové bázi určený k označování celé řady materiálů jako jsou kabely, plastové obaly, trubky všech materiálů, skleněné výrobky, gumové a kovové součásti, dřevěné dílce, textilní materiály a mnoho dalších.

  • Pro vnitřní i venkovní použití.
  • Rychleschnoucí.
  • Odolný vodě a oděru.
  • Dlouho trvanlivý.
  • Odstranitelný acetonem.

ROZSAH POUŽITÍ

Domácnost: plastové i skleněné lahve, šítky na regály, CD a DVD, balíky, pneumatiky, schránky, plastové i keramické květináče a nádoby.

Řemeslo: spojovací materiál, elektromateriál, sklo, zrcadla, plastové, dřevěné a kovové díly a konstrukce, skříňky a spínače, rozvodné skříňe a jističe.

Průmysl: hutní materiály, motory, kovové a plastové nádrže, přepravní obaly, konstrukční materiály, elektroinstalace, plynofikace, revizní a kontrolní záznamy.

Není vhodné na měkčené PVC. Není vhodné pro styk s potravinami.

POKYNY K POUŽITÍ

Před protřepáním řádně utěsnit víčko, abychom zabránili vylití barvy. Dobře protřepat (kovová kulička se uvnitř plynule pohybuje). Několikrát stlačit hrot o jemnou podložku, abychom nasáli barvu do hrotu. Po použití uzavřít, abychom zabránili vysychání. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: xylen, směs isomerů

Soubory ke stažení:

Související produkty

ALTECO Paint Marker zlatý popisovačALTECO Paint Marker zlatý popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva zlatá.89 Kčskladem
ALTECO Paint Marker bílý popisovačALTECO Paint Marker bílý popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva bílá.85 Kčskladem
ALTECO Paint Marker červený popisovačALTECO Paint Marker červený popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva červená.85 Kčskladem
ALTECO Paint Marker modrý popisovačALTECO Paint Marker modrý popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva modrá.85 Kčskladem
ALTECO Paint Marker žlutý popisovačALTECO Paint Marker žlutý popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva žlutá.85 Kčskladem
ALTECO Paint Marker zelený popisovačALTECO Paint Marker zelený popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva zelená.85 Kčskladem
ALTECO Paint Marker černý popisovačALTECO Paint Marker černý popisovačRychleschnoucí permanentní popisovač. Barva černá.85 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2023

Nahoru