Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

UHU KONTAKT 42 g

Univerzální chloroprenové kontaktní lepidlo.


Kat. číslo: 97 | Značka: UHU DIY & Industry
140 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem
  • Univerzální silné kontaktní lepidlo s vysokou počáteční pevnostní.
  • Velmi rychlé - materiály můžou být použity okamžitě po slepení (kontaktní lepení).
  • Tekuté, jednoduše roztíratelné - ideální pro hladké povrchy.
  • Odolné, trvanlivě elastické, vysoká finální pevnost, vodě odolné.

Mimořádně kvalitní univerzální kontaktní lepidlo na bázi chloroprénu pro rychlé, pevné a čisté lepení mnoha materiálů. Má výbornou tepelnou odolnost od -15°C do +70°C. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí.

ROZSAH POUŽITÍ:

Vhodné zejména pro lepení dřeva, dřevotřísky, plastů, keramiky, porcelánu, skla, kovů, kůže, filcu, korku, textilu, gumy, pěnových materiálů aj. Lepidlo není vhodné pro lepení PP, PE, pěnového polystyrénu a měkčeného PVC.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné.

MOKRÉ LEPENÍ: Pokud je minimálně jeden povrch porézní, stačí lepidlo nanést na jeden povrch, materiály spojit a zafixovat do vytvrzení lepidla - 24 hodin.

KONTAKTNÍ LEPENÍ: Pokud jsou oba lepené materiály neporézní, lepidlo naneste na obě plochy lepeného materiálu. Nechejte 10 - 25 minut zavadnout. Všechno rozpouštědlo musí být odpařené! U hodně porézních materiálů můžete opakovat vícekrát – kůže, molitan atd. Potom krátce a silně přitlačte k sobě. Po slepení již není možná korektura.

DŮLEŽITÉ:

Používejte v rozsahu teplot +15°C až +25°C. Po použití řádně uzavřete obal a uložte ho na suché, chladné místo chráněné před mrazem.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje ... . Může způsobit alergickou reakci.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-acetát; Heptan; oxid hořečnatý; kalafuna; 4-methyl-fenol, reakční produkty s dicyklopentadienem a isobutylenem.

Související produkty

UHU POWER TRANSPARENT 45 gUHU POWER TRANSPARENT 45 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.89 Kčskladem
UHU KONTAKT GEL 42 gUHU KONTAKT GEL 42 gNestékavé chloroprenové kontaktní lepidlo.150 Kčskladem
UHU Metall 30 g - lepidlo na kovUHU Metall 30 g - lepidlo na kovKontaktní lepidlo pro lepení kovů (a v kombinaci s jinými materiály)107 Kčskladem

Alternativní provedení

BISON KIT UNIVERSAL 55 mlBISON KIT UNIVERSAL 55 mlUniverzální kontaktní lepidlo.83 Kčnení skladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru